|   EN

Kolejny wykład, w ramach współpracy z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Dębnie wygłosił pracownik Wydziału Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP mgr Waldemar Kaak. Tematem zajęć były praktyczne aspekty stosowania przepisów o ochronie danych osobowych.

Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o case study i spotkały się z wielkim zainteresowaniem słuchaczy. Podczas zajęć omówione zostały najczęstsze przypadki naruszeń praw obywateli oraz możliwości stosowania uprawnień przewidzianych w RODO. Szczególną uwagę poświęcono na aspekty ochrony danych osobowych w placówkach ochrony zdrowia oraz w jednostkach administracji publicznej. Wymiana doświadczeń uczestników wykładu w konfrontacji
z obowiązującymi regulacjami prawnymi pozwoliły wypracować metody postępowania podczas codziennych wyzwań związanych z ochroną danych osobowych. Na szczególną uwagę zasługuje aktywność uczestników zajęć, którzy swoimi doświadczeniami podzielili się na forum czym uatrakcyjnili prowadzone zajęcia.

Mgr Waldemar Bernard Kaak

Back to top