|   EN

Wydział Humanistyczny - aktualności

Konsultacje pracowników dydaktycznych Wydziału Humanistycznego

w roku akademickim 2019/2020 w semestrze zimowym

 

Do pobrania:

Pobierz plik (Konsultacje pracowników dydaktycznych WH 2019-2020 s. Z.docx)Konsultacje pracowników dydaktycznych WH 2019-2020 s. Z.docx

ECTS

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW

System ECTS, European Credit Transfer System, powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ułatwienia współpracy między europejskimi instytucjami szkolnictwa wyższego.
System punktacji ECTS umożliwia pomiar i porównanie wyników osiągniętych przez studenta, pozwala także na przeniesienie tych wyników między uczelniami. Dzięki temu można w prosty i przejrzysty sposób określić zasady odbywania studiów za granicą, pełnego uznawania studiów oraz wymagania konieczne do ich zaliczenia.
Dzięki wdrożeniu ECTS europejscy studenci mają możliwość podjęcia lub kontynuacji studiów we wszystkich uczelniach realizujących projekt, a okres studiów odbyty na innych uczelniach może być w pełni uznany przez uczelnię macierzystą. Ułatwia to wyjazd na uczelnie zagraniczne, a także wymianę studentów między polskimi uczelniami, które wdrożyły ECTS.
W skład ECTS wchodzi standardowa skala ocen ECTS, która ma być stosowana jako uzupełnienie lokalnych (czyli narodowych) standardowych skal oceniania.
Program ECTS ma na celu ujednolicenie sposobu studiowania w Europie, a tym samym prowadzi do pełnego uznawania okresu studiów odbywanych za granicą i w Polsce.

 

FILOLOGIA I stopnia

- język angielski, język angielski od podstaw:

JA st. 2019.pdf

JA nst. 2019.pdf

JAP st. 2019.pdf

JAP nst. 2019.pdf

 

Filologia - język angielski - karty przedmiotów

Filologia - język angielski - ns - plany studiów

Filologia - język angielski - s - plany studiów

 

- język niemiecki, język niemieki od podstaw:

 JN st. 2019.pdf

 JN nst. 2019.pdf

 JNP st. 2019.pdf

JNP nst. 2019.pdf

 

karty przedmiotów filologia.pdf

karty przedmiotu filologia II stopnia angielska.pdf

 

 

FILOLOGIA  II stopnia

- język angielski

 FA II stopnia 2019.pdf

 

- język niemiecki

 FN naucz. II stopnia 2019.pdf

 FN trans. II stopnia 2019.pdf

 

 

KOMUNIKACJA MEDIALNA i SPOŁECZNA

plan studiów KMiS I 2018-21 st.pdf

sylabusy KMiS 2018-21.pdf

KMiS dziennikarstwo 2019.pdf

KMiS nowe media 2019.pdf

 

 

 FILOLOGIA  POLSKA

plan studiów FP I 2017-20 st.pdf

plan studiów FP I 2018-21 st.pdf

FP stacjonarne I stopnia 2019.pdf

 

 

FILOLOGIA POLSKA II STOPNIA

plan studiów FP II 2017-19 st.pdf

plan studiów FP II 2018-20 st.pdf

FP stacjonarne II stopnia 2019.pdf

 

sylabusy FP I 2016-19

sylabusy FP I 2016-19 st.pdf nst 2016-19.pdf

sylabusy FP I 2017-20 st.pdf

 

 

PEDAGOGIKA I stopnia

 plan studiów P I 2018-2021 st.pdf

 plan studiów P I 2018-2021 nst.pdf

 Pedagogika POW z AR - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z AR - nst. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - st. 2019.pdf

 Pedagogika POW z art. - nst. 2019.pdf

 

Program studiów - pedagogika I stopnia 2016-2019.pdf

Program studiów pedagogika I stopnia 2017-2020.pdf

 

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2016-2019.pdf

Karty przedmiotów A-T(Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów W-Z (Stacjonarne) 2017-2020.pdf

Karty przedmiotów-pedagogika NST.pdf

 

 

PEDAGOGIKA  II STOPNIA

 plan studiów P II 2018-2019 st.pdf

 plan studiów P II 2018-2019 nst.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - nst 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. logopedia szkolna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - st. 2019.pdf

 Pedagogika 2 st. terapia pedagogiczna - nst. 2019.pdf

 

 Program studiow II st. Pedagogika 2017-2018.pdf

 

 

PEDAGOGIKA 5-letnia

Pedagogika jednolita - st. 2019.pdf

Pedagogika jednolita - nst. 2019.pdf

 

 

OFERTA EDUKACJYJNA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA I stopnia

w zakresie:

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii angielskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

3. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

4. filologii germańskiej od podstaw, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA

STUDIA II stopnia

w zakresie

1. filologii angielskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska,

2. filologii germańskiej, specjalizacje: nauczycielska, translatorska.

 

KIERUNEK – FILOLOGIA POLSKA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska z bibliotekoznawstwem i informacją naukową,

2. nauczycielska z logopedią,

3. nauczycielska z komunikacją medialną,

4. nauczycielska z językiem rosyjskim.

 

KIERUNEK - FILOLOGIA POLSKA

STUDIA II stopnia

Specjalności:

1. nauczycielska,

2. komunikacja medialna.

 

KIERUNEK - KOMUNIKACJA MEDIALNA I SPOŁECZNA

STUDIA I stopnia

Specjalności:

1. dziennikarstwo,

2. nowe media.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA I stopnia

w zakresie

1. pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z asystentem rodziny, specjalizacja nauczycielska,

2. pedagogiki terapeutycznej z elementami resocjalizacji, specjalizacja nauczycielska.

 

KIERUNEK - PEDAGOGIKA

STUDIA II stopnia

w zakresie:

1. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

2. logopedii szkolnej z terapią pedagogiczną.

 

 

 

 

rok

pedagogika

ST

I rok

2016/2017

 dr Danuta Godlewska

 danuta.godlewska@tlen.pl

NST

dr Magdalena Jaworska-Wołoszyn
margda@yahoo.com

ST

II rok

2015/2016

mgr Marta Wawrzyniak

wawrzyniakmarta@o2.pl

NST

mgr Beata Uchto

beti80@op.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Marta Urban-Sigłowy

marysia1809@tlen.pl

NST

mgr Lidia Nogal-Faber

lnogal-faber@ajp.edu.pl

 

 

rok

filologia polska

ST

I rok

2016/2017

mgr Renata Janicka-Szyszko

r.szyszko3lo@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Rutkowska

joarutpwsz@wp.pl

 

 

rok

filologia polska II stopnia

ST

I rok

2016/2017

 

NST

 dr Maria Maczel

mariamaczel@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Agnieszka Niekrewicz

aniekrewicz@ajp.edu.pl

NST

dr J. Żurawska-Chaszczewska

leksem1@wp.pl

 

 

rok

turystyka i rekreacja

ST

I rok

2016/2017

 dr Joanna Kupczyk
joannaku@poczta.onet.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Anna Bezulska

abezulska@gmail.com

 

ST

III rok

2014/2015

dr Joanna Kupczyk

joannaku@poczta.onet.pl

 

 

rok

kulturoznawstwo

ST

I rok

2016/2017

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Maciej Dudziak

maciek-dudziak@wp.pl

 

 

rok

język angielski

ST i NST

    I rok
2016/2017

mgr Urszula Paradowska
urszula@paradowska.pl

dr Joanna Bobin -
język angielski od podstaw

NST

II rok

2015/2016

dr Magda Witkowska emwit@poczta.onet.pl

 

ST

II rok

2015/2016

mgr Anna Pakulska annapakulska@poczta.onet.pl

ST

III rok

2014/2015

mgr Bożena Franków-Czerwonko bozenafc@gmail.com

 

 

 

rokJęzyk niemiecki / Język niemiecki od podstaw
ST

I rok

2016/2017

dr Łucja Zielińska

lhzielinska@gmail.com

NST

mgr Dariusz Łężak

dlez@wp.pl

ST

II rok

2015/2016

dr Joanna Dubiec-Stach jdubiec1@wp.pl
ST

III rok

2014/2015

dr Renata Nadobnik rnadobnik@pwsz.pl
NSTmgr Sławomir Szenwald slawomir.szenwald@wp.pl

 

 

Szanowni Państwo,

nasza Uczelnia przystąpiła do programu  pn. Koncepcja edukacji wojskowej studentów
w ramach Legii Akademickiej
, zaproponowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Ministra Obrony Narodowej. Działanie będzie realizowane  w semestrze letnim obecnego roku akademickiego. Celem programu jest edukacja wojskowa studentów i przygotowania przyszłego korpusu oficerskiego. Proces dydaktyczny w ramach Legii Akademickiej obejmuje trzy moduły realizowane w ramach czterech semestrów i dwóch (lub trzech) przerw wakacyjnych, z ogólnym założeniem realizacji większości treści teoretycznych w ramach procesu dydaktycznego poza programem kształcenia na danym kierunku prowadzonym w uczelni, a następnie zajęć praktycznych w jednostkach szkolnictwa wojskowego i jednostkach wojskowych. Program od samego początku ukierunkowany będzie na przekazanie treści dostosowanych do poziomu korpusu oficerów. Takie założenie pozwoli na maksymalne skrócenie procesu szkoleniowego zwłaszcza w ramach ostatniego modułu przygotowującego do egzaminu na oficera. Do programu przystąpić będzie mógł student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie.
W pierwszej kolejności odbędzie się szkolenie w ramach modułu podstawowego, który to moduł szkolenia będzie realizowany w czasie pierwszego semestru. Zasadniczym jego celem będzie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu tematyki wojskowej niezbędnej do odbycia szkolenia
w warunkach poligonowych.

Osoby, które chcą udział w programie, proszę o zgłaszanie się do sekretariatu Wydziału Humanistycznego do 7 listopada.

                    

                                                                                 

        Z poważaniem

       dr hab. Agnieszka A. Niekrewicz

 

Back to top