|   EN

Baza bibliograficzna pracowników - online

Dorobek naukowy pracowników Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest bazą własną Uczelni tworzoną w Dziale Nauki i Wydawnictw przy pomocy Działu Opracowań Biblioteki Głównej. Baza obejmuje opisy bibliograficzne publikacji oraz artykuły z czasopism opublikowanych przez pracowników Uczelni.

Rejestruje ona dorobek naukowy pracowników zatrudnionych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim od 1998 roku, a od 1 września 2016 - Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Bazę można przeszukiwać za pomocą następujących kryteriów; według słów z tytułu publikacji, według nazwisk pracowników, według dziedziny wiedzy oraz według tytułów czasopism.

W związku z uzupełnianiem  i aktualizacją tworzonej bazy bibliograficznej,  prosimy  o dostarczanie i uzupełnianie swojego dorobku naukowego celem jego rejestracji – zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr 5/0101/2012 w sprawie rejestrowania dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w Państwowej Wyższej szkole Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgodnie z §5 wykazy wraz z kopiami publikacji za rok ubiegły należy składać w Dziale Nauki i Wydawnictw w terminie do końca lutego br.

 

Pliki do pobrania:

Pobierz ten plik (05-12 ZR rejestracja dorobku naukowego nauczycieli akademickich zatrudnionych w.doc) Rejestracja dorobku naukowego nauczycieli akademickich

Pobierz ten plik (05-12 ZR zalacznik nr 1 - Informacja o opublikowanych pracach naukowych.doc) Informacja o opublikowanych pracach naukowych

Pobierz ten plik (05-12 ZR zalacznik nr 2 - zasady punktacji.doc) Zasady punktacji

Back to top