Rekrutacja na jednolite studia magisterskie

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna (10 semestrów, 5 lat)

w formie stacjonarnej i niestacjonarnej

rozpocznie się od dnia 7 stycznia 2020 r. i potrwa do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

Rejestracja elektroniczna na stronie www.ajp.edu.pl od dnia 7 stycznia 2020 r. od godz. 8.00

 

Miejsce rekrutacji: Dziekanat Wydziału Humanistycznego, ul. Teatralna 25, p. 121

czynny w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 15.00

 

Dokumenty przesłane pocztą muszą wpłynąć do uczelni najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokalizacja

Kontakt

Back to top