W dniach 14-16.10.2019 roku w Bibliotece Głównej naszej Uczelni odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa pod hasłem „Ptaki i owady w kulturach świata”.

Kierując się potrzebą budowania społeczeństwa opartego na wiedzy oraz zgodnie z zasadami poszanowania wzajemnej niezależności, a także uwzględniając wzajemne korzyści, uznana została za celową współpraca pomiędzy Izbą Administracji Skarbowej w Zielonej Górze

Gorzowskie oddziały Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych i Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, Biblioteka Główna Akademii im. Jakuba z Paradyża oraz Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zapraszają na spotkanie dyskusyjne pt. "Polska po wyborach".

 

Wydział Humanistyczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej               

pt. Owady i ptaki w kulturach świata,

W dniu 4 października 2019 r. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska odebrała z rąk społecznego doradcy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wicepremiera Jarosława Gowina dr inż. Stanisława Iwana czek na realizację projektu „AKADEMIA 2.0.” rozwój AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Uruchomiliśmy w roku akademickim 2019/2020 studia podyplomowe w zakresach:

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Osoba kontaktowa – sekretarz kierunku: Pani Monika Kopeć tel.: 95 7216061

W dniu 1 października 2019 r. odbyła się Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w naszej Uczelni. Rozpoczęła się ona Mszą Św., po której Władze, zaproszeni goście, pracownicy oraz studenci przeszli do Auli im. prof. Kirkora bud. nr 5 przy ul. Fryderyka Chopina 52. Tam rozpoczęła się główna część uroczystości, którą otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

Dnia 30 września 2019 r. odbyła się pierwsza w dziejach Uczelni publiczna obrona rozprawy doktorskiej Językowo-kulturowa kreacja rodziny w powieściach Wiesława Myśliwskiego, której autorem jest Wojciech Kuska.

Lokalizacja

Kontakt

Back to top